Ejendomsservice

Vi sørger for en god dialog mellem lejer og udlejer. Vi vasker trappeopgange/elevatorer, renovation og passer grønne arealer; det være sig klipning af plæner og hæk, ukrudtsbekæmpelse, tømning af skraldespande, fejning af gange og stier, snerydning og glatførebekæmpelse.

Desuden varetages aflæsning af diverse målere samt kontakt til og eftersyn af udefrakommende håndværkere.